മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ കൊലപാതകം; ശ്രീറാമിന്റെയും വഫയുടെയും ലൈസന്‍സ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യും

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീറാമിന്റെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വഫയുടെയും ലൈസന്‍സ് ഇന്ന് തന്നെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യും.