തിരിച്ചുവരവിലെ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തില്‍ നഡാലിനു തോല്‍വി

കളിമണ്‍ കോര്‍ട്ടിന്റെ രാജകുമാരന്‍ തിരിച്ചുവരുകയാണ്. നീണ്ട ഏഴുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം. എന്നാല്‍ പരുക്കിനെ തോല്‍പ്പിച്ചു കൊണ്ടു കോര്‍ട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയ നഡാലിനു