വേനല്‍ കാട്ടുമൃഗങ്ങളേയും കൊല്ലുന്നു; വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ദാഹമകറ്റാന്‍ പുലിമുണ്ടയില്‍ കുളം കുഴിച്ചു നല്‍കി വനസംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

നിലമ്പൂര്‍: വേനല്‍ കടുത്തതോടെ വെള്ളം കിട്ടാതലയുന്ന വന്യമൃഗങ്ങള്‍ക്കായി കരുളായി ഉള്‍വനത്തില്‍ കുളം നിര്‍മിച്ചു. പടുക്ക വനംസ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ പുലിമുണ്ട വാച്ച്