അപേക്ഷിച്ചത് തെറ്റു തിരുത്തിയ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്; ലഭിച്ചത് നായയുടെ പടമുള്ള ഐഡി

വോട്ടര്‍ ഐഡി കാര്‍ഡിലെ പടത്തിന് ആളുമായി സാമ്യമുണ്ടാകില്ല എന്ന തമാശ ഏറെ പറയാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ സ്വന്തം

ഇനി ഒരാഴ്ച മാത്രം, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്: എസ്ബിഐയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ശാഖയില്‍ പോയി രേഖകള്‍ നല്‍കിയാല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാമെന്നും എസ്ബിഐ പറയുന്നു...