ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:കണ്ണൂരിൽ സി.പി.എം എസ്.ഡി.പി.ഐയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കി:കെ.സുധാകരൻ

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂരിൽ സി.പി.എം എസ്.ഡി.പി.ഐയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കിയെന്ന് മുൻ എം.പി കെ.സുധാകരൻ . കണ്ണൂരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന