വിജെ ജെയിംസിന്റെ ‘നിരീശ്വര’ന് ഇക്കൊല്ലത്തെ വയലാർ പുരസ്കാരം

ഈ വര്‍ഷത്തെ വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് വി.ജെ. ജയിംസിന്റെ നിരീശ്വരന്‍ എന്ന നോവലിന്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ശില്‍പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമടങ്ങുന്നതാണ്