ശബരിമലയില്‍ വിഷുക്കണി ദശര്‍നത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

വിഷുക്കണി ദര്‍ശനത്തിനായി  ശബരിമലയില്‍ എത്തുന്ന ഭക്തജനസഹസ്രങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍  ശബരിമലയില്‍ പൂര്‍ത്തായി. നാളെ രാവിലെ 4 മണി മുതല്‍ 7 മണിവരെയാണ്