ശബരിമലയില്‍ വന്‍ ഭക്തജനത്തിരക്ക്; പുതുവര്‍ഷദിനത്തില്‍ മാത്രം എത്തിയത് ഒരുലക്ഷം പേര്‍

പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന. ജനുവരി ഒന്നിനുമാത്രം ദര്‍ശനത്തിനെ ത്തിയത് ഒരു ലക്ഷം ഭക്തരാണ്. 70000 ഭക്തരാണ്