ലോക്ക് ഡൌണില്‍ ജര്‍മ്മനിയില്‍ കുടുങ്ങി; മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തി വിശ്വനാഥന്‍ ആനന്ദ്

ആനന്ദ് തിരികെ എത്തിയ വിവരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അരുണയാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.