ഒളിമ്പിക് ടെന്നീസ്: പെയ്‌സ് സഖ്യവും പുറത്ത്

ഒളിമ്പിക് ടെന്നീസില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്‍ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ലിയാന്‍ഡര്‍ പെയ്‌സ്-വിഷ്ണു വര്‍ധന്‍ സഖ്യം പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ പുറത്ത്. രണ്ടാം സീഡായ മൈക്കിള്‍ ലോദ്ര-