സൗദിയിലെ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വിസാനടപടികള്‍ എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് കോണ്‍സല്‍ ജനറല്‍

സൗദിയില്‍ നിന്നുള്ള  വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക്  വിസാ നടപടികള്‍ എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് കോണ്‍സല്‍ ജനറല്‍ ഫൈസ് അഹമ്മദ് കിദ്വായി.  കേരളാ ടൂറിസം വകുപ്പ് ജിദ്ദയില്‍