അമേരിക്കയില്‍ പരീക്ഷണപ്പറക്കലിനിടെ ബഹിരാകാശ പേടകം തകര്‍ന്ന് പൈലറ്റ് മരിച്ചു

ബിസിനസ് ഭീമന്‍ വിര്‍ജിന്‍ ഗ്യാലക്റ്റിക് കമ്പനി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിന്‍ നിര്‍മ്മിച്ച പേടകം തകര്‍ന്ന് പൈലറ്റ് മരിച്ചു. പരീക്ഷണപ്പറക്കലിനിടെ കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ