വിരാട് കൊഹ്‌ലി ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ റാങ്കിംഗിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തെത്തി

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അവസാന ടെസ്റ്റിലെ സെഞ്ച്വറിയോടെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ വിരാട് കൊഹ്‌ലി ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ റാങ്കിംഗിൽ  ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തെത്തി. രണ്ട്