മികച്ച ഏകദിനതാരമായി വിരാട്‌ കോലി

അന്താരാഷ്ട്ര കൗണ്‍സിലിന്റെ മികച്ച ഏകദിനതാരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം വിരാട്‌ കോലിക്ക്‌. 2011 – 12 കാലയളവിലെ പ്രകടനം പരിഗണിച്ചാണ്‌