അഴിമതിക്കേസ്: വീര്‍ഭദ്രസിംഗ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു

അഴിമതിക്കേസില്‍ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര ചെറുകിട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീര്‍ഭദ്രസിംഗ് രാജിവെച്ചു. 12.30 ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിച്ച്