കൊവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സമരം നടത്തി; എംപി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെതിരെ കേസെടുത്തു

കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രളയ രക്ഷാ നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തിയത്.