ആപ്പിനെ ആപ്പിലാക്കി വിനോദ്കുമാര്‍ ബിന്നി വീണ്ടും : തനിക്കു നാല് എം എല്‍ എ മാരുടെ പിന്തുണയെന്നു അവകാശവാദം

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട്  വിനോദ് കുമാര്‍ ബിന്നി വീണ്ടും രംഗത്ത്‌.തനിക്കു നാല് എം എല്‍ എമാരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്ന

വിനോദ്കുമാര്‍ ബിന്നി തന്റെ ‘അഞ്ചുമണിക്കൂര്‍ ‘ നീണ്ട നിരാഹാരസമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട എം എല്‍ എ ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിനോദ് കുമാര്‍ ബിന്നി ജന്തര്‍