ബിന്നി ആദ്മി സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കുന്നു

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംഎല്‍എ വിനോദ് കുമാര്‍ ബിന്നി പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. രാജ്യത്തെ