കൊള്ളക്കാരനായി വിവേക് ഒബ്‌റോയി

കുമാര്‍ തെറാനി  നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ്  വിവേക് ഒബ്‌റോയി  കൊള്ളസംഘത്തിന്റെ തലവനായി അഭിനയിക്കുന്നത്. നേഹാ ശര്‍മ്മയാണ് നായിക.  മനോഹരമായ ഒരു