വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര പാറകള്‍; സിനിമയിലല്ല, ജീവിതത്തില്‍; അത്ഭുത ഗ്രാമത്തെ അറിയാം

വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതലുള്ള ചരിത്രമുണ്ടെന്നാണ് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മുസ്ലീം വ്യാപാരികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമം

ജില്ലയിലെ പേമാല്‍പുരില്‍ പ്രദേശവാസികളുടെ ഒപ്പോടെയുള്ള പോസ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഇത്തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.