ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ പറയൂ, പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

എൻ പ്രശാന്തിനെതിരെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകയോട് സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന പരാതി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി