യുപിയിലെ കൊടുംക്രിമിനല്‍ വികാസ് ദുബേയുടെ വീട് തകര്‍ത്തു; ഉള്ളില്‍ ആയുധങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച വലിയ നിലവറ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ്

വീട് തകര്‍ക്കാന്‍ ആക്രമണം നടന്ന ദിവസം പോലീസിനെ തടയാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ജെസിബി തന്നെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്.