പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി: വിജിലന്‍സ് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് തന്നെക്കുറിച്ച് ആകില്ലെന്ന് മുന്‍മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്

വിജിലൻസ് നടത്തുന്ന നീക്കത്തിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും ചേദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും ഹാജരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.