വിജിയെ പോലുള്ള നിരാലംബര്‍ക്ക് താങ്ങും തണലുമായി പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ എപ്പോഴുമുണ്ടാകും: മന്ത്രി കെടി ജലീൽ

അടുത്ത അധ്യായന വര്‍ഷത്തില്‍ നഗരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കോളജില്‍ ഡിഗ്രിക്ക് സൗജന്യമായി പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും.