കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം തിരികെ നല്‍കും: വിജേന്ദർ സിംഗ്

കര്‍ഷകര്‍ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് തന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും ബോക്സിം​ഗ് താരം വ്യക്തമാക്കി.