ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് രൂപാനി തന്നെ തുടരും

ഗുജറാത്തിൽ വിജയ് രൂപാനി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും. നിതിൻ പട്ടേലിനെത്തന്നെ വീണ്ടും ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരെഞ്ഞെടുക്കാനും ബിജെപി തീരുമാനിച്ചു. കേന്ദ്ര