അമിറ്റി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അവാര്‍ഡ് ഡോ.എം.അബ്ദുല്‍ സലാമിന്.

നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള  അമിറ്റി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അക്കാദമിക് എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ.എം. അബ്ദുല്‍ സലാമിന്. അക്കാദമിക