‘വികാസ്’ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം

സലാല : വിശ്വകര്‍മ്മ കള്‍ച്ചറല്‍ അസോസിയേഷന്‍ സലാല(വികാസ്) രണ്ടാമത് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നത