ആദായനികുതി വകുപ്പ് എന്നെ വേട്ടയാടി; ഞാനൊരു പരാജയപ്പെട്ട സംരംഭകനാണ്: കാണാതായ കഫെ കോഫി ഡേ ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയുടെ കത്ത്

കാണാതായ കഫെ കോഫീ ഡേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമ വി.ജി.സിദ്ധാർഥ എഴുതിയ കത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നു