മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം റോമ; അക്ഷയും നൂറിനുമായ് ‘വെള്ളേപ്പം’ മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍

ജിൻസ് തോമസ്,ദ്വാരക് ഉദയശങ്കർ എന്നിവര്‍ ഒരുമിച്ച് ബറോക് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഈ സിനിമയിലൂടെ മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം റോമ

റോമ തിരിച്ച് വരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു; ചിത്രം- ‘വെള്ളേപ്പം’

ഏതാണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരേ ജനുസിൽപ്പെട്ട അച്ചായത്തി വേഷം, പ്രതിനായികയുടെ നിഴലാട്ടമാടുന്ന ഗ്ലാമർ കാമുകി വേഷം തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് തനിക്ക്