ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കം; തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടും വള്ളവും വലയും കത്തിച്ചു

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് വേളിയില്‍ കടപ്പുറത്ത് അടുപ്പിച്ചിരുന്ന മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടും വള്ളവും വലയും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്‍