ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും പോലീസ് ആണെന്നാണ് വിചാരം; സെന്‍കുമാറിനെതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി

ഇവര്‍ക്ക് ജനകീയ കോടതിയില്‍ വരാനുള്ള ധൈര്യമില്ല, ആരോപണങ്ങളുടെ ശരിയായ സ്ഥിതി ജനങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.