`ഈ മരണങ്ങൾ ഇത്രയും നടക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ അമേരിക്ക മുന്നിലാണെന്ന്´: മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ട്രംപ് പത്രസമ്മേളനം ഉപേക്ഷിച്ചു

. ' നിങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറഞ്ഞത്?´ എന്ന് ട്രംപിനോട് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക വീണ്ടും ചോദിച്ചു...