നെല്‍വയല്‍ വില്‍പ്പന നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണം പരിഗണനയില്‍

നെല്‍പാടം വാങ്ങിക്കൂട്ടി മറിച്ചുവില്‍ക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു നിയമനിര്‍മാണം നടത്തുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി. തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന