എന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ദ്രോഹിക്കാതിരുന്നുകൂടേ; പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടയില്‍ കടിയേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന പാമ്പുകളുടെ തോഴന്‍ വാവസുരേഷ് ചോദിക്കുന്നു

പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടയില്‍ കടിയേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിലായിരുന്ന പാമ്പുകളുടെ തോഴന്‍ വാവസുരേഷിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കോട്ടയത്തു നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രമുഖ സിനിമാ