ലളിത് മോഡിയെ വസുന്ധര രാജെ പത്മപുരസ്‌കാരത്തിനും ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു

രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ മുന്‍ ഐപിഎല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ലളിത് മോഡിയെ സഹായിച്ചതിന്റെ അലയൊലികള്‍ അടങ്ങുന്നില്ല. 2007ല്‍ ലളിത് മോഡിയെപത്മ