മൊബൈലിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ല; കാമുകന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ മുൻ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻ അറസ്റ്റിൽ

ദേഷ്യത്തിലായ വാസവി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട എസ് ഭാസ്കർ, ശരവണൻ, ബാഷ എന്നിവരെ ഫോൺ തിരികെ വാങ്ങാനും നവീദിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും