അലി അക്ബര്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ല, വാരിയം കുന്നൻ വലിയ കാൻവാൻസിൽ നടക്കില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ

ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെയല്ലേ നീങ്ങൂ

മലബാർ കലാപം: 80കളിലെ ഐ വി ശശിയുടെ മാന്ത്രികതയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തുമോ ആഷിക് അബു ടീമിൻ്റെ വാരിയൻകുന്നൻ

ചിത്രത്തിൽ വാരിയംകുന്നം കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ അവതരിപ്പിച്ചത് ടിജി രവിയായിരുന്നു. ടിജി രവിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു അതെന്ന്