പാനമയില്‍ വരേല പ്രസിഡന്റ്

പാനമയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹുവാന്‍ കാര്‍ലോസ് വരേലയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം. ഞായറാഴ്ച നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മാര്‍ട്ടിനിയുടെ