ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവം; സബ് ട്രഷറി ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

സാധാരണ രീതിയില്‍ വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേർഡും വിരമിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.