സബ് ട്രഷറി പണം തട്ടിപ്പ് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കമെന്ന് സൂചനകൾ: തട്ടിപ്പു കണ്ടുപിടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലം മാറ്റി

. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങളിലും നിന്നുമകറ്റി കേസ് വഴിതിരിച്ചുവിടുവാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ...

പണം എടുത്താലും ബാലൻസ് കുറയാത്ത സോഫ്റ്റ് വെയർ മാജിക്; ബിജുലാൽ പണം തട്ടിയെടുത്ത വഴികൾ

വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്ത ബിജുലാൽ മാസങ്ങളായി തട്ടിപ്പ് തുടരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 30-ന് നടത്തിയ