“പിരാന്ത് പിരാന്ത് ലോകത്തിനാകെ പിരാന്ത്”: വലിയ പെരുന്നാളിലെ ഗാനം

വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ വരികളുമായി ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനാകുന്ന വലിയ പെരുന്നാളിലെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. പിരാന്ത് പിരാന്ത് എന്നാണ് ഗാനത്തിന്റെ

ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ പെരുന്നാൾ: ഒക്ടോബറിൽ റിലീസിനൊരുങ്ങി ഷൈൻ നിഗം ചിത്രം

ക്ടോബറിൽ റിലീസിങ്ങിനൊരുങ്ങി ഷൈന്‍ നിഗം ചിത്രം വലിയ പെരുന്നാള്‍. നവാഗതനായ ഡിമല്‍ ഡെന്നീസാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്