കാസര്‍കോട്ടെ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോ ബിജുവിന്റെ സിനിമയായ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികള്‍ക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ പ്രത്യേക പ്രദര്‍ശനം

കാസര്‍കോട്ടെ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോ ബിജുവിന്റെ സിനിമയായ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികള്‍ക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ പ്രത്യേക പ്രദര്‍ശനം. കഴിഞ്ഞ പത്തിനാണ് ജനീവയിലെ