ഭൂകമ്പത്തില്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ നേപ്പാളിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്പാനിഷ് ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ് വലന്‍സിയ

ഭൂകമ്പത്തില്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ നേപ്പാളിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്പാനിഷ് ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ് വലന്‍സിയ. സ്പാനിഷ് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷന്‍ ക്ലബ് വലന്‍സിയ ആണ്