ഗുജറാത്ത് കലാപകാലത്തെ വാജ്‌പേയി-മോഡി സംഭാഷണം വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ല

ഗുജറാത്ത് കലാപം നടന്ന 2002ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന എ.ബി. വാജ്‌പേയിയും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോഡിയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ