ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിനിടെ വൈഷ്ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവനയായി ലഭിച്ചത് 1800 കിലോ സ്വര്‍ണ്ണം

.ജമ്മുവിലെ ലെഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നല്‍കിയ വിവരാവകാശം മൂലമുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് കത്രയിലെ വൈഷ്ണോ ദേവി ക്ഷേത്രം ബോര്‍ഡ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് വിശദമായ