ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് എല്‍.ഡി.എഫിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാമെന്ന് വൈക്കം വിശ്വന്‍

ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് എല്‍.ഡി.എഫിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാമെന്ന് മുന്നണി കണ്‍വീനര്‍ വൈക്കം വിശ്വന്‍ . ജോസഫ് വിഭാഗം എല്‍.ഡി.എഫ് വിട്ടതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴും