ഇത് നട്ടെല്ലില്ലായ്മയുടെ ക്ലാസിക് ഉദാഹരണം; കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാക്സിനേഷന്‍ നയത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി

നങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്നത് ഞാണിന്മേലാണ്. സമയപരിധി ഇല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മതിക്കുന്നത്