വി.എസ്‌ന്റെ അകമ്പടി വാഹനം ഇടിച്ച്‌ സ്‌ത്രീയ്‌ക്ക് പരുക്ക്‌

കൊല്ലം കൊട്ടിയത്ത്‌ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌ വി.എസ്‌ അച്യുതാനന്ദന്റെ അകമ്പടി വാഹനം ഇടിച്ച്‌ സ്‌ത്രീയ്‌ക്ക് പരുക്ക്‌. ഇവരെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍