വി-ഗാഡിന് പുതിയ സാരഥി.

കൊച്ചി: വി-ഗാര്‍ഡ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസ്‌ ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്‌ടറായി മിഥുന്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി അധികാരമേറ്റു. കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ  കൊചൌസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി അടുത്തിടെ നടന്ന